Projecten

1.  

Ik hielp een levensmiddelenorganisatie met de doelstelling om de kostprijs met minimaal 5% terug te dringen. Door effectieve procesverbetering kon het gebruik van hulpstoffen sterk worden teruggebracht. De kostprijs van het eindproduct kon hierdoor significant omlaag, met 7%. We zijn in 2 maanden geslaagd in het overstijgen van de doelstelling. De organisatie behield en behoudt haar leidende positie.

 

2.  

Opdrachtgever: Handelsonderneming in luxe vleeswaren. Opdracht: Begeleiding in het failleren van de onderneming zonder economische schade in de privésituatie van de ondernemer. Ook in de eindfase van een onderneming blijft de juiste focus erg van belang. Door juiste persoonlijke coaching, specialistisch advies en snel schakelen hebben we het latent aanwezige gevaar voor persoonlijke schade met succes kunnen afwenden. Na een totale doorlooptijd van ca. 6 maanden kon de ondernemer met een schone lei herstarten.

 

3.  

Voor een levensmiddelenproducent werd een slim productie- en distributiesysteem ontwikkeld, met de focus op just in time-productie. Veranderende omstandigheden bij de afnemers en logistieke knelpunten noopten tot een totale herziening van de logistiek, waaronder wijze van verpakking, productie en distributie. Niet alleen de totale distributiekosten daalden met 25%, ook de hoogte van de voorraad eindproduct en de daarmee samenhangende kosten, werden met 40% teruggedrongen. In totaal werd een margeverbetering gerealiseerd van ca. 10%, hetgeen in de miljoenen euro liep. Projectduur ca. 2 jaar.

 

4.  

De mogelijke verkoop van bedrijfsonderdelen en opkomende buitenlandse concurrentie, leidden tot het in gang zetten van noodzakelijke cultuurverandering. Een puur productiegeorienteerd bedrijf transformeerden we naar een marktgerichte organisatie: Meer maatwerk, voldoende standaardisatie. Vasthouden aan lang bestaande patronen en opvattingen zouden een remmende werking hebben gehad. Binnen een doorlooptijd van ruim 1,5 jaar vergrootte de winstgevendheid met 25%. Ook hier liepen de effecten in de miljoenen.