Hoe

Het verbeterproces is in mijn visie een middel.

Verbeteren is veranderen en veranderen is weerstand. De natuurlijke weerstand die verandering in meer of mindere mate bij mensen oproept, buigen we samen om. Ik creëer zelfinzicht in kwaliteiten, en hiermee automatisch in mogelijke verbeteringen. Mensen gaan zelf aan de slag, ik begeleid vanaf de zijlijn en bewaak het proces aan de hand van de oorspronkelijke doelstellingen: performance improvement. Als er geopereerd moet worden, loop ik daar niet voor weg: soms is pijn nodig om het echte lijden weg te nemen.

Aan de hand van een oriënterend gesprek en quickscan bepalen we koers. Welke verbeteringen zijn gewenst, welke veranderingen nodig en hoe bereiken we dit? Dit leggen we vaak vast in een plan van aanpak. De eigen inzet van een klant is zeer bepalend. Mijn insteek is om verbetering (aan) te leren, niet om het voor de klant te doen. Niet ‘wat’ maar ‘hoe’: ik draag mijn kennis over en na een tijd ben ik weer weg. Ik bouw graag aan duurzame relaties als adviserend sparringspartner in nieuwe cases.

 

Klanten zeggen onder andere: 

“De combinatie van professionaliteit en zeer goed inlevingsvermogen zorgt voor advies waar business en emoties samengaan, in plaats van elkaar tegenwerken.” 

“Inspirerend coach, wijkt af van de gebaande paden met een niet-traditionele aanpak. Fred motiveert door denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.”